Automation

 

CGV har sedan 1960-talet levererat styrningar till våra maskiner.
Fram till 1980-talet handlade det oftast om relä för att styra maskiner, till sorteringsstyrning köptes det mestadels in något specialsystem.

1980 började CGV använda PLC-system från Satt-Control och 1985 övergick vi till Simatic S5.
Efterhand som anläggningarna blev mer komplexa så ökade behovet av kraftfullare styrsystem, och redan 1996 började vi använda Simatic S7.

Kraven på styrsystemens prestanda ökar ständigt, då detta står i direkt relation med maskinens kapacitet.
2005 började vi undersöka marknaden efter system som vi ansåg lämpligt för att styra sorterings-anläggningar.
Efter en gedigen undersökning beslöt vi att gå över till en PC-baserad lösning från Beckhoff Automation GmbH.

Det koncept som CGV arbetat fram ligger definitivt i framkant med vad som finns tillgängligt på marknaden idag. För våra kunder innebär det att maskinerna har tillgång till kraftfulla styrsystem som kan utvecklas med maskinen.