Apparatskåp

CGV har lagt ned mycket omsorg för att hitta en bra utformning av el-kretsar och design av apparatskåp, pulpetrar och kopplingslådor.
T.ex. är det lätt att tro att man löst maskin-säkerheten genom att placera ut lite grindar och ljusbommar.
Men det är framförallt utformning av styrning och den elektriska konstruktionen som bestämmer hur bra och säker maskinen blir.

Vi har sedan flera år använt 24V-kretsar på säkerheten till omriktare och motor-kontaktorer.
ABB ACSM1 har STO-ingångar (safe torque off) som ger upp till PLe (= högsta nivån) genom 24V signaler.

automation_2.JPG

Att bygga upp de säkra kretsarna med 24V gör det enklare, billigare och lättare att ändra i efterhand, jämfört med att ändra i huvudkretsarna.

 automation_3.JPG

CGV har även konstruerat apparatskåpen för att minimera störningar som kommer från omriktarna och ger störningar i 24V-kretsar och fältbussar.

automation_4.JPG