CGV Remote

C.Gunnarssons Verkstads AB har sedan 1987 jobbat med olika typer av uppkoppling mot de styrsystem som vi levererat till våra kunder. Anledningen till detta är naturligtvis att vi vill ge våra kunder tillgång till den bästa supporten som vi kan erbjuda.

I början var det analoga telefonlinjer som gällde men de senaste åren har det varit olika typer av lösningar över internet. Det vanligaste fram till nu är att vi installerat ett program (t.ex. TeamViewer) på PC-maskiner som vi levererar till kund eller utnyttjar kundens VPN tunnel.
Tyvärr fungerar inte detta till 100% och vi har sett oss tvingade att hitta en bättre lösning.

Den lösning vi använder har tagits fram för fjärråtkomst av automations system.
Säkerheten och stabiliteten har varit det viktigaste när vi letat, denna lösning tycker vi är den bästa teknik som är tillgänglig idag.

Ren praktiskt innebär detta att CGV har installerat en dedikerad hårdvara (server), som finns installerad på vårt kontor i Vislanda.

automation_11.JPG 

Även hos kund placeras sedan en dedikerad hårdvara, i vilken det konfigureras vilka IP-adresser som skall vara åtkomliga från vår server. Den stora skillnaden mot tidigare är att vi endast har tillgång till de IP-nummer som vi vill komma åt inom det interna nätverk som den levererade maskinen har.

M.a.o. kommer våra system varken vara exponerade mot internet eller kundens nätverk. 

automation_12.jpg