CGV Sorter

CGV Sorter är namnet på det koncept som vi använder för att bygga upp en sorteringsstyrning.

Navet i detta system är en IPC (industri PC) med Windows 2008 Server som kör en CGV utvecklad applikation i dotnet.
Till servern ansluts sedan tunna klienter där man vill ha en operatörsstation.
För att underlätta reservdelshållningen är både server och PLC uppbyggd kring exakt samma hårdvara.

automation_1.jpg

Till CGV Sorter finns en web-baserad rapportgenerator med skiftplaneringsverktyg.
Med denna kan man från vilken dator som helst inom nätverket komma åt dags, skift, sort, stopptids och larmrapporter.