Justerverk/hyvleri


Under dom senaste åren har det skett stora förändringar när det gäller slut sorteringen på sågverken.

En viktig faktor är de alltmer kompetenta mät och skanner systemen som idag finns på marknaden.
Med dessa system tar man bort begränsningen som människan har för att sortera virke och sorteringen blir helt konsekvent oavsett hur länge man kör.

Det har även byggts ett antal högkapacitets hyvlerier i Sverige som CGV har fått förmånen att leverera till Vida Vislanda, Södra Timber Långasjö och Holmen Timber Braviken.

Istället för att köra produktionen igenom ett justerverk plus en eller flera mindre hyvellinjer, kör man istället produktionen igenom ett justerverk där en hyvel integreras i flödet.

Denna typ av anläggningar har funnits under många i Nord-Amerika och Europa och är framför allt lämplig för produktion av konstruktionsvirke.
CGV har vidareutvecklat detta koncept och anpassat det till nordiska förhållanden.