Intag

Intagets funktion är att ta emot torkade virkespaket utifrån, ströa av paketen och med hög kapacitet och verkningsgrad, förse anläggningen med virke.

Tilten är en av maskinerna som normalt ingår i intaget.
Den kan utrustas med en extra omgång lyftarmar som lyfter paketet den sista biten, de nedre lyftarmarna går då tillbaka och hämtar nästa paket.
Tilten kan även utrustas med automatisk justering av sneda paket som underlättar när tilten arbetar obemannad. 

Tilt_1.jpg

By-pass av elevatorer är en bra funktion när man kör större dimensioner.
Genom att köra över elevatorerna minskas virkesskador och buller samt höjer verkningsgraden.

bypass_1.JPG

För att minska formfel på virket som kan uppstå i samband med torkning, har man succesivt ökat antalet strö i virkespaketen.
Detta ger att antalet strö som tas emot av strömottagningen har ökat betydligt samtidigt som kapaciteten i justerverken också har ökat i samband med installation av optimering system.

CGV levererat ett flertal strömottagningar till några av de största anläggningarna i norden.

Strömottagning_1.jpg