Kapsystem

I takt med det ökande antalet optimering system på marknaden, har behovet av kompetenta kapsystem också ökat.

CGV insåg detta tidigt och har idag ett beprövat koncept som kan konfigureras olika beroende på hastighet och funktion.

Tack vare prestandan på de ingående komponenterna, kan vi idag, med god tolererans, kapa godtycklig längd i hastigheter över 200 medbringare per minut.

 kapsystem_1.JPG