Mät och optimering

Moderna optimeringssystem har verkligen inneburit ett stort steg framåt när det gäller ökning av kapacitet och verkningsgrad i sorteringarna.

För att kunna utnyttja detta fullt ut, ställer det krav på att alla ingående delar (mekanik, maskinstyrning, sorteringsstyrning och optimering system) fungerar perfekt tillsammans.

CGV har allt utom optimering system i huset och kan därför garantera att dessa delar fungerar tillsammans.

Genom åren har vi samarbetat med de flesta av marknadens ledande leverantörer av mät och optimering system, exempel på dessa är:

  • Finscan
  • Autolog
  • RemaSawco
  • Lisker
  • WoodEye
  • Microtek
  • Limab

En del av dessa system förutsätter att biten skall vändas mellan mätramarna.
CGV har en patenterad konstruktion som är lika enkel som den är genial.

skanner_1.JPG

Genom att utföra vändningen under flera medbringare, kan man utföra en säker vändning nästan oberoende av medbringarhastigheten.

optim_2.jpg