Press/emballering

Sågverkens kunder ställer allt större krav på paketens storlek och emballage. Halvpaket som är 5-sidigt täckta är inte ovanligt idag. Samtidigt med en allt högre produktionstakt ger detta att press och emballeringslinjer idag är en utmaning för många sågverk.

CGV har lagt ner mycket arbete för att hitta lösningar runt dessa linjer. Återigen är det samspelet mellan mekanik, sorteringsstyrning , maskinstyrning och säkerhetsystem som får det att fungera effektivt.

emballering_1.JPG