Selekterbar vändare/lyftare

CGV har utvecklat en patenterad selekterbar vändare som t.ex. kan användas för att vända bitar rätt innan en hyvel.
Informationen att vända biten eller inte kan komma från en skanner eller en dedikerad kup-mätare.

sel_vändare_1.jpg

Konstruktionen för att vända bitar finns i en modifierad version som lyfter biten istället.
Med denna lösning kan man fördela flödet på ett kontrollerat sätt i höga hastigheter.

lyftare_1.JPG