CGV Wrapper

2016-08-01 har CGV Wrapper i Braviken emballerat över 146.000st paket.

Under Januari 2015 installerades den första CGV Wrapper'n på Holmen Timbers hyvleri i Braviken.
Redan en vecka efter mekanisk installation kördes maskinen i testproduktion.

Tester med olika plasttyper har gjorts och sker kontinuerligt, parallellt med den dagliga produktionen.
Idag finns det flera olika alternativ beroende på leverantör, pris, prestanda och halkskydd m.m..

Maskinens cykeltid kan regleras steglöst beroende på behov.
Målet för cykeltiden är att det skall motsvara paketläggningen av halvpaket.
Wrapper'n i Braviken har testats med en cykeltid på 32s och det är idag betydligt snabbare än pressning och bandning.

 Publicerad 2014-08-19 15:01 av admin