C.Gunnarssons Verkstads AB har med tiden skapat kontakter med framför allt Kanadesiska leverantörer av sågverksutrustning.
Detta har resulterat i ett teknikutbyte som varit lyckosamt för alla parter. CGV har fått tillgång till en del utrustning som kompletterat våra egna produkter och vår egen teknik har använts i Nord-Amerika.

Exempel på företag som vi samarbetar med är:

Autolog
Är en leverantör av automation och skannersystem från Montreal.
Vi har tillsammans levererat 12st 3D skannersystem baserat på lasermäthuvuden från LMI och Hermery Opto.

Gilbert Products Inc.
Är en leverantör av höghastighets hyvlar och klyvar från Kanada.
CGV har reservdelar för Europa marknaden.

Carbotech International
Är en leverantör av brädhanterings utrustning från Kanada.
Tillsammans har vi levererat ett flertal anläggningar, vilka har anpassats för den svenska marknaden.