Enstyckmatare

Hög verkningsgrad vid matning över till medbringarkedjor, förutsätter ett bra samspel mellan alla maskiner från intag, transportörer till ackumulering och enstyckmataren.

Tack vare de erfarenheter som vi skaffat oss när vi jobbat med leveranser till högkapacitetsverk, drar även kunder med mindre anläggningar nytta av dessa lösningar.

CGV arbetar i huvudsak med två olika typer av enstyckmatare beroende på anläggningens kapacitet.

Den enklaste består förenklat av en krok som släpper en bit åt gången.
Tack vare snabbare styrsystem och förfinad frammatning har vi idag lyckats öka kapaciteten från ca 60bpm till 140bpm.

enstm_1.jpg


När det finns behov av högre kapacitet kan vi leverera en styckmatare som griper tag i biten med hjälp av tänger på en roterande trumma.
Trumman drivs synkront mot efterföljande medbringarkedjor och tängerna släpper sedan in biten mellan medbringarna.

enstm_2.JPG