Fack

Fackens uppgift är att ta emot och mellanlagra de produkter som sedan skall bilda ett paket.
Beroende på typ av anläggning kan fackens antal variera från 2-3st till upp emot ett hundratal. 

CGV kan leverera olika typer av fack beroende på vilka önskemål som finns.

fack_1.JPG