Sjunkfack

Sjunkfack är ett ekonomiskt alternativ som även utnyttjar utrymmet på ett effektivt sätt.

fack_2.JPG

CGV kan leverera medbringarkedja med traditionell virkeskrok samt med skjutande medbringare, s.k."pusher lug".

fack_3.JPG

Det finns även varianter med stödarmar som håller ihop paketet vid tömning.

 fack_4.JPG