Intag

Intaget mellan såglinje och sortering fyller en mycket viktig funktion i dagens högeffektiva sågverk.

Genom en bra utformning av mekanik och automation säkerställer man att kortare stopp i sorteringen inte stannar såglinjen.

Vissa av dessa lösningar kan med full automatik göra följande:

  • gå in i buffring.
  • gå ur buffring.
  • tömma buffert samtidigt som virke tas emot från såg.

 intag_1.JPG