Ströhantering

En väl fungerande ströhantering är nödvändig för att ströläggaren skall kunna producera med en bra verkningsgrad.
CGV har sedan många år utvecklat ett helautomatiserat flöde som i många anläggningar betjänas av samma operatör som kör ströläggaren.

Då strö i de flesta fall är homogena i sin form, passar det mycket bra att mata strö med hjälp av en stegmatare.
Strö som ligger snett rätas upp och portioneras i lagom mängd till efterföljande elevator.

strösteg_1.JPG

Separering av truckströ kan ske både i råsortering eller i justerverk/hyvleri.
Väljer man att separera i råsortering, kan man buffra dessa i flödet till truckströ automaten.
Med den lösningen minskar man belastningen på truckkörningen.

truckströsep_1.JPG

Det blir allt viktigare med ett bra torkresultat för att höja kvaliteten på slut produkten.
En av faktorerna är att det finns tillräckligt med torkströ i paketen.
Med ökat antal torkströ blir det naturligt att automatisera nedläggning av torkströ på paketen.

Med CGV's ströautomat fördelas upp till 3st strö åt gången till en buffert i varje kassett.
Från denna buffert läggs sedan strön ner på paketet med hjälp av en servo styrd nedläggningsram.
Beroende på vilken modell av ströläggare som används, kan nedläggningsramen förses med pinnar som behåller avståndet mellan bitarna i skiktet när utläggningsarmarna går tillbaka.

ströaut_1.jpg