Ströläggning

CGV har en komplett samling maskiner för att strölägga paket.

Beroende på hur produktionen ser ut,  kan en stegmatare göra stor nytta.
Största fördelen är att virket rätas upp och fördelas portionsvis till efterföljande elevator.

Stegmatare.jpg

Ströläggare kan utformas på flera olika sätt beroende på vilken typ av paket som skall produceras.

Paket med dubbel jämndragning görs med en ströläggare baserad på medbringarkedjor.
Om paket läggs med en jämnände kan man istället använda en skiktmatad ströläggare.

strölägg_1.jpg