Support

I och med att anläggningarna idag blir allt mer tekniskt avancerade, ökar även risken för att förr eller senare råka ut för ett tekniskt problem.
Vi rekommenderar att ha ett eget lager med kritiska komponenter och även CGV har som mål att ha kritiska komponenter på lager.

Behöver man hjälp under normal kontorstid av t.ex. en automations tekniker för att koppla upp sig och felsöka på distans, betalar man enligt gällande timdebitering såvida det inte gäller garanti.
Ifall man ringer utom kontorstid, utgår alltid en jourersättning + gällande timdebitering.