Enstyckmatare


Vår snabbaste enstyckmatare består av en roterande trumma där det sitter tänger som griper tag i biten och överför biten under kontroll till medbringarkedjorna. Vi har även enklare enstyckmatare för lägre kapaciteter.

 

Servoloader

Utmärkande för Servoloadern är bl.a.:

  • Helt elektrisk, ingen hydraulik, ingen tryckluft och inga gummiband.
  • Alla rörelser sker synkront mot inställd hastighet.
  • Både kraft och rörelse optimeras per dimension.
  • Kan släppa 1st tom medbringare i höga hastigheter (användbart i ströläggare).

Teknisk data

Kapacitet:  Upp till 240bpm beroende av dimension.
Produktnummer: LL21

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330