CGV Sort


CGV Sort är vårt koncept för sorteringsstyrning och i centrum finns en Windows Server som kör en egenutvecklad dotnet applikation, för realtids styrning utnyttjas CGV_Control.

Applikationen körs normalt på på samma typ av industri PC som används till CGV_Control, på så sätt underlättas reservdelshållningen. Alternativt installeras applikationen på en virtuell dator som kunden tillhandahåller. För varje operatörsstation sätts en tunn klient som ansluts till servern.

Till CGV Sorter finns en web-baserad rapportgenerator med skiftplaneringsverktyg. Med denna kan man från vilken dator som helst inom nätverket komma åt rapporter för dag, skift, sort, stopptid och larm. Mellan CGV Sorter och CGV Control finns det verktyg för att enkelt kunna dela data mellan systemen, detta utnyttjas bl.a. för att automatisera paketflöden från fack till truck på ett effektivt sätt.

 

Tabeller

En av hörnstenarna i sorteringsstyrningen är en effektiv tabellhantering och i CGV_Sort kan man på ett mycket överskådlig sätt bygga upp sina sorterings körningar.

Det finns även möjlighet att med hjälp av CGV's XML-mallar importera  tabeller från kundens planeringsverktyg till CGV_Sort. 

 

Fack

För operatören är det viktigt med en bra överblick över statusen i facken, i CGV_Sort finns det flera verktyg för att t.ex. visa status eller korrigera data.

För verkningsgraden i anläggningen är det viktigt med effektiva sortbyten, i CGV_Sort finns det kraftfulla verktyg som underlättar planeringen av dessa.

 

Pakethantering

En effektiv hantering av paket informationen är viktig för att hålla en hög verkningsgrad. CGV_Sort ger operatören en god överblick samtidigt som det finns en tät koppling till CGV_Control som automatiserar processen för paket-hantering.

 

Rapporter

Den inbyggda rapportgeneratorn är webbaserad och ger information om produktion, larm och stopptid. Samtliga rapporter kan sorteras per dag, skift, batch under en valfri period.
Rapporterna är ett effektivt verktyg i förbättringsarbetet för att trimma produktionen ytterligare. 

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330