Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

Justerverk/Hyvleri

De senaste åren har det skett stora förändringar när det gäller slutsortering av virke.
En viktig faktor är de alltmer kompetenta mät och skannersystem som finns på marknaden. Med dessa system tar man bort människans begränsningar att göra bedömningar och sorteringen blir mer konsekvent oavsett hur länge man kör.
Detta har medverkat till att kapaciteten på sorteringsanläggningarna har ökat betydligt de senaste åren när operatörens roll har övergått från att sortera virke till övervakning och planering. Samtidigt har det varit en betydande utveckling maskinellt samt på styr och drivsystem.
CGV har integrerat de flesta av de skanner-system som idag finns på marknaden.

Läs mer om våra produkter under här!

 

Justerverk

CGV har lång erfarenhet av att bygga justerverk och kan idag leverera skalbara anläggningar som kan byggas ut till höga kapaciteter.
Dessa system har som uppgift att ta emot virke efter tork-processen, kapa dessa till olika längder och sortera till rätt kvalitéer. Efter paketläggning skall paketen oftast emballeras så att dom kan levereras till kund.

Under senare åren har en stor vikt lagts vid att automatisera processerna så att operatörernas arbete skall vara att jobba med övervakning samt material påfyllnad.

 

Höghastighets hyvleri

CGV har sedan 2007 levererat ett flertal högkapacitets hyvlerier.

Istället för att köra produktionen igenom ett justerverk plus en eller flera mindre hyvellinjer, kör man istället produktionen igenom ett justerverk där en hyvel integreras i flödet.

Denna typ av anläggningar har funnits under många i Nord-Amerika och Europa och är framför allt lämplig för produkter med enklare typ av hyvling.

CGV har vidareutvecklat detta koncept och anpassat det till nordiska förhållanden.

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330