Emballering


Sågverkens kunder ställer allt större krav på paketens storlek och emballage, halvpaket som är 5-sidigt täckta är inte ovanligt idag.
Samtidigt med en allt högre produktionstakt ger detta att press och emballeringslinjer idag är en utmaning för många sågverk.

CGV har sedan 2015 levererat automatiska lösningar för att emballera virkespaket och under hösten 2020 har 2.000.000 stycken paket emballerats av CGV Wrapper i Sverige och Finland.

CGV Wrapper

Systemet bygger på två parallella processer som båda tar ungefär lika lång tid. I den första processen tillverkas en huv från en av de fem rullar som vardera kan innehålla upp till 800m film. Valet av film och hur lång huv som skall tillverkas kommer ifrån det övergripande styrsystemet. I den andra processen appliceras huven på paketen och när armarna som håller filmen har körts undan, kan paketen köras vidare.

Teknisk data

Kapacitet:  Från 30s per paket
Produktnummer: WS11

 

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330