Paketläggare till justerverk


Vår skiktläggare har utvecklas med fokus på kapacitet, verkningsgrad och enkelt handhavande. Inspirationen kommer från nc-styrda maskiner i verkstadsindustrin vilket innebär att maskinen jobbar med de flesta rörelser helt synkroniserade med varandra. Rörelserna beräknas med optimal körprofil automatiskt, vilket reducerar antalet recept parametrar och gör skiktläggaren enklare att ställa in.
Resultatet gör att maskinen blir mer exakt och kan köras med mindre marginaler utan att det påverkar verkningsgraden. 

Dubbel gaffel

Utmärkande för skiktläggaren är de dubbla gafflarna som jobbar med helt horisontella och vertikala rörelser. Detta ger förutsättningar till en god funktion med minimala störningar. En annan detalj är det servo-drivna mothållet som ger bra support för skiktet som läggs utan att störa utlägget.

Teknisk data

Kapacitet:  +30st utlägg per minut beroende av dimension.
Produktnummer: PS21

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330