CGV Control


CGV Control är vårt koncept för att bygga upp maskinstyrning till våra anläggningar och vi har lagt ner mycket resurser för att ta fram standariserade lösningar för PLC, HMI, säkerhet, motion, apparatskåp, pulpeter, kopplingslådor m.m..

Navet i detta koncept är TwinCat PLC vilket är en PC-baserad styrning från Beckhoff Automation i Tyskland

 

PC Control

I samma CPU kan vi integrera PLC-styrning, motion-styrning och säkerhets styrning, vilket ger stora fördelar när man designar styrning för maskiner till sorterings anäggningar.


Denna teknik ger oss tillgång till betydligt mer CPU kraft än traditionella PLC-system och kanske marknadens kraftfullaste fältbuss (EtherCat) för att kommunicera med standard IO, säkra IO, intelligenta givare och omriktare m.m. 

 

CGV HMI

För maskinnära visualisering (larm, recept, parametrar m.m.) använder vi TwinCat HMI, vilken kan installeras på en IPC (industri PC eller virtuell server) och panelerna  (t.ex. tablets, paneler, bildskärmar) kopplar sedan upp sig via en web läsare.

Fördelen med denna lösning är att om en panel går sönder i en pulpet, kan den ersättas temporärt med en vanlig PC. 

 

MCC

Vi har standariserade lösningar på layout av apparatskåp och typ-kretsar på hur säkerheten skall byggas upp.
Detta förenklar underhållet och ger ett minskat behov av antalet reservdelar.

CGV Remote

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjlighet till support på distans, har vi investerat i ett system för uppkoppling som är utvecklat för automationsföretag. Detta ger oss en krypterad anslutning med kort uppkopplingstid utan att vi är exponerade mot internet eller kundens nätverk.

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330