Fack


Sjunkfack är ett ekonomiskt alternativ som även utnyttjar utrymmet på ett effektivt sätt. Vi kan erbjuda två olika typer av sjunkfack, den ena med elektrisk reglering av fackbotten och det andra med hydraulik. 

 

Sjunkfack - El

Beprövad konstruktion med krokbana för upp till 140 medbr/min.
Reglering av nivån sker med hjälp av en elmotor och man slipper problem med läckande hydraulolja m.m..

Teknisk data

Kapacitet:  Upp till 140bpm beroende av dimension.
Produktnummer: BS11

 

Sjunkfack - Hydraulik

Stabil konstruktion med "Pusher" kedja för kapaciteter över 200 medbr/minut. Vid tömning fälls stödarmar ut på båda sidor om facket för att hålla ihop paketet när det tömns ut på underliggande transportör. 

Teknisk data

Kapacitet:  Upp till +200bpm beroende av dimension.
Produktnummer: BS31

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330