Automation

Automation

Automation

Automation

Automation

Automation

Automationsgraden på anläggningarna ökar varje år och utvecklingen av nya maskiner är beroende av en tät integration mellan automations system och mekanik, CGV har därför under många år satsat mycket resurser på att bygga upp kompetens och system som är anpassade till att styra sorteringsanläggningar. 
Redan 1981 levererade CGV PLC-styrningar till våra maskiner, ökade krav på prestanda gjorde att CGV 2007 gick över till PC-baserade styrsystem.
Dessa system har betydligt mer kapacitet än traditionella PLC-system och gör det möjligt för oss att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen.
Under de senaste 20 åren har det blivit vanligare med mer pulsgivar återkopplade drifter i industrin och prisbilden på dessa system har blivit mer överkomligt. Detta ger oss möjlighet att konstruera maskiner som är både snabbare och effektivare än traditionella konstruktioner.

Läs mer om våra produkter under här!

 

 

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330