REFERENS HÖGHASTIGHETS HYVLERI

Vida Nössemark AB

Vida köpte 2015 sågverket i Nössemark som hade sågat normalt timmer och var nedläggningshotat, detta har sedan förvandlats till ett mycket effektivt höghastighets sågverk för 2,45m kubb.

Varken höghastighets hyvleri eller kubbsågverk var något nytt för Vida och CGV, detta gjorde allt enklare när en lösning togs fram till Nössemark. Redan 2007 byggde CGV ett höghastighets hyvvleri för normal virke till Vida Vislanda och några år senare levererades ett kapsystem till Vida Alvestas kubb hyvleri. Erfarenheterna från dessa leveranser samt den utveckling som skett på maskiner och styrsystem, gav Nössemark ett hyvleri med hög kapacitet och hög verkningsgrad.

I hyvleriet har CGV levererat följande:

 • Tilt med sekundär tilt och automatisk skevning.
 • Ackumulering till hyvelinmatning.
 • Landningsbord efter hyvel.
 • ServoLoader inklusive ackumulering.
 • Anslag.
 • PET-Trimmer. 
 • Hyllfack.
 • Paketläggare. 
 • Bindströautomat.
 • Paketpress (Swestrap).
 • Bindströ tryckare.
 • CGV Wrapper.
 • Paketlyft.
 • Integration mellan Vidas planeringssystem och CGV Sort.

 

Fakta Vida Nössemark AB

År 2017
Ägare Canfor Corporation
Produktion  200 000 m3sv
Råvara Kubb 2,45m
Antal medarbetare ca 40st

 

Kapsystem med PET-Trimmer.

En CGV Wrapper till hel, halv och 3/4-paket.

Fler referenser