Justerverk / hyvleri - Intag


Intagets funktion är att ta emot torkade virkespaket utifrån, avströning av paket och med hög kapacitet och verkningsgrad, förse anläggningen med virke.

 

Tilt

Tilten är en av maskinerna som normalt ingår i intaget på ett justerverk och ser till att torkströ avlägsnas från de strölagda paketen. 

Tilten kan utrustas med en sekundär tilt för att snabba upp paketbytes tiden. Denna jobbar med pulsgivaråterkopplade drifter för snabbare rörelse och bättre övervakning.

Tilten kan även utrustas med automatisk justering av sneda paket som underlättar när tilten arbetar obemannad. Skevningen fungerar på både primär och sekundär tilt.

Teknisk data

Produktnummer:

TH11 - Primär tilt enkel paket
TH21 - Primär tilt dubbel paket
TH61 - Sekundär tilt

 

By-pass

By-pass av elevatorer är en bra funktion när man kör större dimensioner.
Genom att köra över elevatorerna minskas virkesskador och buller samt höjer verkningsgraden.

Ströhantering

För att minska formfel på virket som kan uppstå i samband med torkning, har man succesivt ökat antalet strö i virkespaketen. Detta ger att antalet strö som tas emot av strömottagningen har ökat betydligt samtidigt som kapaciteten i justerverken också har ökat i samband med installation av optimering system.

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330