Råsortering - Intag


Intagets funktion är att ta emot torkade virkespaket utifrån, avströning av paket och med hög kapacitet och verkningsgrad, förse anläggningen med virke.

Intaget mellan såglinje och sortering fyller en mycket viktig funktion i dagens högeffektiva sågverk. 

 

Buffert

Ofta behövs det även en buffringsmöjlighet för att kunna ta hand om kortare stopp i sorteringsdelen utan att stoppa såglinjen. En buffert används vid tillfälliga stop i råsorteringen för att tillfälligt kunna ta emot och lagra virkesöverflödet från sågen. Detta görs för att råsorteringen inte ska behöva stoppas upp. Efter att bufferten är åtgärdad töms den samtidigt som virkesöverflödet från sågen mottages och sorteras. 

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330