Ströhantering


Det blir allt viktigare med ett bra torkresultat för att höja kvaliteten på slut produkten och en av faktorerna är att det finns tillräckligt med torkströ i paketen. Med ökat antal torkströ blir det naturligt att automatisera nedläggning av torkströ på paketen och det är även viktigt att plocka bort defekta strö som annars kan påverka torkresultatet eller orsaka störningar i produktionen.

Med fler torkströ i paketen blir det naturligt med fler truckströ och för att höja kvaliteten på torkresultatet samt minska belastningen på operatörer, truckförare och öka kapaciteten på utlastningen finns det ofta ett behov av att automatisera hanteringen av truckströ.

CGV har beprövade lösningar på detta.

 

StickChecker

Med hjälp av en standard laserskanner bygger PLC'n upp en geometrisk modell av varje strö som passerar skannern.

Skannern kan detektera dimension, längd, formfel och extra vikt läggs vid att detektera fel i ändarna.

Som option kan avpetaren sättas på en rörlig vagn, vilken synkroniserar sin position med det strö som skall petas av och därigenom kan ströt petas bort utan stopp eller reducering av hastighet.

Teknisk data

Kapacitet:  ca 300 strö per minut.
Produktnummer: SM11

 

Ströautomat

Med CGV's ströautomat fördelas upp till 3st strö åt gången till en buffert i varje kassett. Från denna buffert läggs sedan strön ner på paketet med hjälp av en servostyrd nedläggningsram. 

I de fall som ströautomaten ansluts till våra läggare med nc-styrning, kan ströautomaten programmeras med en rörelseprofil som synkroniseras med läggaren.

 

Teknisk data

Kapacitet:  Upp till 20 utlägg per minut.
Produktnummer: SA21

 

Truckströautomat

Ofta placeras en trucktröautomat i utrymmen som inte är uppvärmda vilket under vintern kan vara extra utmanande för pneumatik och hydraulik.

CGV har därför konstruerat vår automat enbart med elektriska komponenter för att få högsta möjliga tillgänglighet.

Nedläggningsramen är höj och sänkbar för att kunna lägga truckströ på paket som inte har fullhöjd.

Teknisk data

Kapacitet:  ca 25s per cykel (fullhöjds paket)
Produktnummer: DA21

 

Behöver du mer information? 

Kontakta vår försäljning:

sales@cgv.se 0472 34330