Nyheter

Uppstart hos JGA

Publicerad av | 2020-08-24

Under sommaren har en omfattande ombyggnad gjorts av JGA's råsorteringar i Linneryd.
Exempel på det som gjorts kan nämnas:

  • Ny ströläggare brädlinjen.
  • Ombyggnad befintlig ströläggare centrum.
  • 2st nya ströautomater.
  • 1st StickChecker för utsortering av dåliga strön.
  • Ny paketutmatning.
  • Ny maskinstyrning.
  • Nya sorteringsstyrningar.

Tack vare en bra planering och och ett stort engagemang hos alla inblandade, har det varit möjligt att hålla den tuffa tidplanen.